XXV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (II)
4-6.10.2023 r.

Cel

Wiele wskazuje na to, że bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego nie da się zapewnić bez przedłużenia eksploatacji elektrowni węglowych. Taka strategia zdaje się dotyczyć nie tylko polskiej elektroenergetyki. Na poziomie Unii Europejskiej bierze się pod uwagę korektę tempa wdrażania polityki klimatycznej. Do eksploatacji przywracane są bloki wycofane z niej w ciągu ostatnich paru lat. Przedłużenie pracy, zwłaszcza bloków długo eksploatowanych, pociągnie za sobą szereg wyzwań szczególnie w zakresie: przystosowania do kolejnych wymagań emisyjnych, dostosowania do bardziej elastycznej eksploatacji, zapewnienia bezpieczeństwa i oczekiwanej dyspozycyjności a także zachowania kompetencji technicznych w zakresie utrzymania stanu technicznego, które mogą podlegać redukcji znacznie szybciej niż wyczerpanie trwałości. Im szybciej przybywać będzie generacji z OZE, im bardziej opóźniać się będzie ich wsparcie przez efektywne magazyny energii tym intensywność regulacji, z jej negatywnymi konsekwencjami dla bloków konwencjonalnych, będzie się pogłębiać. Rozwiązywanie tych problemów wiązać się będzie z umiejętnością wykorzystania wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas wieloletniej eksploatacji bloków energetycznych. Jedną z takich możliwości jest odpowiednie zorganizowanie wieloletnich serwisów według formuły LTSA oraz wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych i analitycznych. W im większym stopniu zdołamy wykorzystać i zaimplementować wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie pracy długo eksploatowanych urządzeń i instalacji, tym sprawniej i z większą korzyścią dla naszej gospodarki oraz obywateli przeprowadzona zostanie transformacja polskiej energetyki.

 

Liczymy, że wygłoszone podczas tegorocznego Sympozjum referaty oraz dyskusja wokół nich przyczynią się do wsparcia procesu zmian na drodze do niskoemisyjnej energetyki.

Sekretariat XXV Sympozjum

Tematyka

  • Eksploatacja elektrowni konwencjonalnych w okresie transformacji polskiej energetyki
  • Utrzymanie stanu technicznego długo eksploatowanych bloków węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki
  • Przedłużanie eksploatacji, zwłaszcza bloków klasy 200 MW
  • Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
  • Remonty i modernizacje w okresie transformacji polskiej energetyki
  • Serwis LTSA wspierający bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w okresie ich przedłużonej eksploatacji
  • Zaawansowana diagnostyka z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz sztucznej inteligencji
  • Innowacyjne metody badań diagnostycznych

Komitet Honorowy

Waldemar Szulc
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
Dyrektor
Jerzy Trzeszczyński
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Krzysztof Pawełek
ENEA Elektrownia Połaniec SA
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Bogdan Pilch
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Dyrektor Generalny
Jan Pic
Veolia Energia Poznań SA
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Michał Piecha
TAURON Wytwarzanie S.A.
Dyrektor Departamentu Inżynierii i Remontów
Jerzy Kuciński
TAURON Ciepło sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Rada Programowa

Ewa Trzeszczyńska
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
Paweł Woszczyk
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
Jerzy Raźny
Veolia Energia Poznań SA
Krzysztof Brunné
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
Sławomir Rajca
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
Paweł Galbarczyk
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
Stanisław Noworyta
TAURON Wytwarzanie SA
Paweł Gawron
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „ProNovum” Sp. z o.o.
Wojciech Merdalski
TAURON Ciepło sp. z o.o.
Jerzy Król
Enea Elektrownia Połaniec SA

Miejsce Sympozjum

Hotel Magnus Resort****
ul. Fałata 222, 43-360 Bystra,
Bielsko-Biała, Polska

123movies
embed google map into website