I/XXIII Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wobec aktualnych wyzwań energetyki
4-5.11.2021 r.

Aktualności

Czasopismo Dozór Techniczny partnerem medialnym I/XXIII Sympozjum

13.09.2021
godzina: 15:09

Czasopismo „Dozór Techniczny” objęło patronatem medialnym tegoroczne, I/XXIII Sympozjum.