II/XXIV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (I)
6-7.10.2022 r.

Aktualności

Lista referatów

29.09.2021
godzina: 15:09

Pierwsze referaty przyjęte przez Radę Programową I/XXIII Sympozjum zostały opublikowane w zakładce REFERATY. Autorami referatów są przedstawiciele vgbe, ETD, TesTex Inc. i Pro Novum sp. z o.o.

Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących tematyki Sympozjum (na adres sympozjum@pronovum.pl). Zgłoszenie referatu powinno obejmować: tytuł, autorów oraz streszczenie na ok. 1 strony A4 w j. polskim i j. angielskim. Po zaakceptowaniu referatów przez Radę Programową I/XXIII Sympozjum autorzy zostaną poinformowani o sposobie przygotowania prezentacji.