XX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
Katowice, 3-5.10.2018 r.

Aktualności

Lista referatów

12.07.2018
godzina: 9:07

Pierwsze referaty przyjęte przez Radę Programową XX Sympozjum zostały opublikowane w zakładce PROGRAM. Autorami referatów są przedstawiciele Pro Novum sp. z o.o., Enea Wytwarzanie sp. z o.o., PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, PZU Lab SA i Veolia Energia Warszawa SA.

Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących tematyki Sympozjum (na adres sympozjum@pronovum.pl). Zgłoszenie referatu powinno obejmować: tytuł, autorów oraz streszczenie na ok. 1 strony A4 w j. polskim i j. angielskim. Po zaakceptowaniu referatów przez Radę Programową XX Sympozjum autorzy zostaną poinformowani o sposobie przygotowania prezentacji.