XXII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
Katowice, 8-9.10.2020 r.

Aktualności

Lista referatów

22.05.2019
godzina: 9:05

Pierwsze referaty przyjęte przez Radę Programową XXI Sympozjum zostały opublikowane w zakładce REFERATY. Autorami referatów są przedstawiciele PKN  ORLEN S.A. i Pro Novum sp. z o.o.

Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących tematyki Sympozjum (na adres sympozjum@pronovum.pl). Zgłoszenie referatu powinno obejmować: tytuł, autorów oraz streszczenie na ok. 1 strony A4 w j. polskim i j. angielskim. Po zaakceptowaniu referatów przez Radę Programową XX Sympozjum autorzy zostaną poinformowani o sposobie przygotowania prezentacji.