XX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
Katowice, 3-5.10.2018 r.

Aktualności

Nowe referaty

23.07.2018
godzina: 12:07

Kolejne referaty przyjęte przez Radę Programową XX Sympozjum zostały opublikowane w zakładce PROGRAM. 
Autorami referatów są przedstawiciele Centrum Energetyki AGH i Inspecta Oy (Finlandia).