II/XXIV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (I)
6-7.10.2022 r.

Aktualności

Podsumowanie pierwszego dnia Sympozjum

04.11.2021
godzina: 17:11

Pierwszy dzień I/XXIII Sympozjum za nami. W imieniu organizatorów Sympozjum otworzyła Pani Ewa Trzeszczyńska – Z-ca Dyrektora Pro Novum ds. Administracyjnych, która przedstawiła Partnerów tegorocznego Sympozjum, tj. Patronów Honorowych, Partnerów Merytorycznych i Technologicznych oraz Patronów Medialnych. Przedstawiła również członków Komitetu Honorowego oraz Rady Programowej.

Część oficjalną otworzyło przemówienie Pana Prezesa Pro Novum – Jerzego Trzeszczyńskiego, a następnie adres do uczestników Sympozjum wygłosili: Waldemar Szulc - Dyrektor z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Bogdan Pilch  - Dyrektor Generalny z Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Jerzy Raźny  - Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem z Veolia Energia Poznań SA, Krzysztof Pawełek  - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych z ENEA Elektrownia Połaniec SA, Michał Piecha   - Dyrektor Departamentu Inżynierii i Remontów z TAURON Wytwarzanie S.A., Thomas Eck  - Head of Power Plant and Environmental Technologies z VGB Power Tech e.V. W imieniu Pana Marka Ćmiela – Dyrektora UDT w Katowicach adres wygłosił Członek Rady Programowej Sympozjum, Pan Grzegorz Katolik – główny specjalista z Biura UDT w Częstochowie.

Moderatorami dzisiejszych sesji byli Pani Ewa Trzeszczyńska z Pro Novum oraz prof. PCz dr hab. inż. Rafał Kobyłecki z Politechniki Częstochowskiej. W 4 sesjach wygłoszono 11 referatów, którym towarzyszyła dyskusja prowadzona na czacie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w dzisiejszych obradach i zapraszamy na dzień jutrzejszy. Zaplanowane zostały dwie sesje, w których wygłoszonych zostanie 8 referatów, a o 12:30 odbędzie się Panel Dyskusyjny z udziałem przedstawicieli naszych Partnerów.