XX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
Katowice, 3-5.10.2018 r.

Aktualności

Referat Urzędu Dozoru Technicznego

07.09.2018
godzina: 13:09

„Porównanie własności wytrzymałościowych i struktury materiału podstawowego i złącza naprawczego z materiału 13HMF, który przepracował 230 tys. godzin w warunkach pełzania” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Pan Robert Wersta z  Oddziału Terenowego  UDT we Wrocławiu.