XXII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
Katowice, 8-9.10.2020 r.

Aktualności

Referat z Politechniki Częstochowskiej

08.09.2020
godzina: 8:09

„Modelowanie numeryczne i aspekty praktyczne integracji energetyki odnawialnej i węglowej - studium przypadku” – to tytuł referatu zgłoszonego przez Politechnikę Częstochowską do wygłoszenia podczas XXII Sympozjum. Autorami referatu są Robert Zarzycki i Rafał Kobyłecki.