XX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
Katowice, 3-5.10.2018 r.

Aktualności

Sesja VGB

02.08.2018
godzina: 15:08

W czwartek 4.10.2018 r. VGB poprowadzi specjalną sesję pt. „Doświadczenia w zakresie poprawy elastyczności elektrowni węglowych”, podczas której referaty zaprezentują: VGB PowerTech e.V., Steag Energy Services GmbH, EnBW oraz  RWE Technology International GmbH. Tytuły referatów znajdują się w zakładce PROGRAM.