II/XXIV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (I)
6-7.10.2022 r.

Aktualności

Spotkanie Rady Programowej I/XXIII Sympozjum

14.10.2021
godzina: 14:10

W dniu 14 października br. odbyło się Spotkanie Rady Programowej I/XXIII Sympozjum. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, TAURON Wytwarzanie SA, Enea Elektrownia Połaniec SA, ZRE Katowice S.A., Veolia Energia Poznań S.A. oraz Pro Novum sp. z o.o.

 

Spotkanie prowadziła Ewa Trzeszczyńska – członkini Rady Programowej i zespołu organizacyjnego Sympozjum.

 

Podczas spotkania Prezes Pro Novum sp. z o.o. – Pan Jerzy Trzeszczyński przedstawił i skomentował cel tegorocznego Sympozjum, omówił tematykę oraz zaproponował referaty, które będą przygotowane przez specjalistów Pro Novum. Następnie w wyniku dyskusji zostały ustalone wstępne tematy referatów, które powinny być przedstawione podczas wydarzenia m.in. przez partnerów wspierających merytorycznie i prestiżowo I/XXIII Sympozjum.

 

Na streszczenia referatów oczekujemy do dnia 29 października br.