XXI Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych
Katowice, 3-4.10.2019 r.

Aktualności

Spotkanie Rady Programowej XXI Sympozjum

16.07.2019
godzina: 13:07

W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Pro Novum odbyło się kolejne Spotkanie Rady Programowej XXI Sympozjum. W spotkaniu, poza Pro Novum, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, TAURON Wytwarzanie SA oraz PKN Orlen SA. 

Podczas spotkania na wstępie Prezes Pro Novum – Pan Jerzy Trzeszczyński podsumował ubiegłoroczne, jubileuszowe Sympozjum oraz przedstawił cel i tematykę tegorocznego Sympozjum. Następnie omówione zostały propozycje referatów, ustalono, że zarówno Urząd Dozoru Technicznego jak i pozostali partnerzy wygłoszą referat związany z tematyką tegorocznego Sympozjum, m.in. na temat innowacyjnych, ale użytecznych technicznie rozwiązań/prac prowadzonych na istniejących urządzeniach.