XXV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (II)
4-6.10.2023 r.

Aktualności

TGPE zostało Patronem Honorowym XXV Sympozjum

26.05.2023
godzina: 9:05

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie objęło Patronatem Honorowym tegoroczne Sympozjum, a Pan Dyrektor Waldemar Szulc potwierdził udział w Komitecie Honorowym. Ponadto, przedstawiciele  TGPE wezmą udział w Radzie Programowej Sympozjum oraz przedstawią referat  związany z tematyką Sympozjum