XX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
Katowice, 3-5.10.2018 r.

Aktualności

UDT Patronem Honorowym

21.03.2018
godzina: 11:03

Z przyjemnością informujemy,  że  Urząd Dozoru Technicznego objął Patronatem Honorowym XX Sympozjum „Diagnostyka i remonty…”, zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym przyjął Prezes UDT – Pan Andrzej Ziółkowski.