II/XXIV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (I)
6-7.10.2022 r.

Aktualności

Urząd Dozoru Technicznego Patronem Honorowym I/XXIII Sympozjum

29.09.2021
godzina: 16:09

Miło nam poinformować, że Urząd Dozoru Technicznego objął Patronatem Honorowym tegoroczne I/XXIII Sympozjum.

Swój udział w Komitecie Honorowym potwierdził Dyrektor Oddziału UDT w Katowicach - Pan Marek Ćmiel, a w Radzie Programowej Pan Grzegorz Katolik, pracownik Oddziału terenowego w Katowicach, Biuro w Częstochowie.