XXII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
Katowice, 8-9.10.2020 r.

Aktualności

Urząd Dozoru Technicznego Patronem Honorowym XXII Sympozjum

06.08.2020
godzina: 11:08

Miło nam poinformować, że Urząd Dozoru Technicznego objął Patronatem Honorowym tegoroczne XXII Sympozjum.

Swój udział w Komitecie Honorowym potwierdził Prezes UDT - Pan Andrzej Ziółkowski, a w Radzie Programowej Pan Grzegorz Katolik, pracownik Oddziału terenowego w Katowicach, Biuro w Częstochowie.