XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Wspólny referat ZRE Katowice SA i Pro Novum

18.05.2023
godzina: 14:05

Podczas Sympozjum zostanie wygłoszony referat pt. DŁUGOTERMINOWY SERWIS TURBIN PAROWYCH ZAPEWNIAJĄCY ICH BEZPIECZEŃSTWO ORAZ DYSPOZYCYJNOŚĆ przygotowany wspólnie przez ZRE Katowice SA (Sebastian Pośpiech - Dyrektor Zakładu Turbin) oraz Pro Novum (Sławomir Rajca - Główny Specjalista ds. Badań i Serwisu Turbin).