21st Informative & Training Symposium
DIAGNOSTICS & OVERHAULS OF POWER EQUIPMENT
Safety and availability of power equipment
October 3-4, 2019

News

Podziękowania i informacja o materiałach konferencyjnych

07.10.2019
Time: 14:10

W imieniu Organizatorów XXI Sympozjum: bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w wydarzeniu, a przede wszystkim za Państwa cenny głos w prowadzonych dyskusjach.

Nowe referaty

20.09.2019
Time: 13:09

Kolejne referaty przyjęto do wygłoszenia podczas XXI Sympozjum.

Nowy Patron Medialny

17.09.2019
Time: 10:09

Miło nam poinformować, że do grona patronów medialnych dołączył miesięcznik Europerspektywy.

Wystawa i nowy sponsor

13.09.2019
Time: 14:09

Szanowni Państwo, jak co roku Sympozjum będzie towarzyszyć wystawa. Z przyjemnością informujemy, że udział w wystawie potwierdzili m.in. TesTex Inc ze Stanów Zjednoczonych, Emerson Process Management sp. z o.o oraz ECOL sp. z o.o., który został również sponsorem tegorocznego Sympozjum. 

Kolejne referaty

02.09.2019
Time: 12:09

Kolejne referaty przyjęte do wygłoszenia podczas XXI Sympozjum:

  1. Grzegorz Pakuła - Grupa POWEN-WAFAPOMP SA. - Prewencyjna diagnostyka zespołów pompowych.
  2. Paweł Gawron -  Ecol Sp. z o.o. - Nowoczesny reżim chemiczny czynnika obiegowego jako metoda na zwiększenie dyspozycyjności i bezpieczeństwa eksploatacji bloku energetycznego, pracującego w warunkach intensywnej regulacji.
  3. Radosław Sieczkowski  - SPETECH sp. z o.o. - Przykład analizy pracy połączenia kołnierzowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

 

Referat Urzędu Dozoru Technicznego

26.08.2019
Time: 10:08

Pan Maciej Balcerzak z Urzędu Dozoru Technicznego Oddział terenowy w Łodzi wygłosi referat pt.: Bezpieczeństwo eksploatacji rurociągów parowych i technologicznych – Wytyczne UDT nr 2/UC/2019/1”.

Referat TAURON Wytwarzanie SA

21.08.2019
Time: 16:08

„Wykorzystanie metod predykcyjnych w utrzymaniu majątku produkcyjnego na przykładzie urządzeń krytycznych w Tauron Wytwarzanie SA” – to tytuł referatu, który wygłoszą Piotr Jachymek i Michał Piecha z Tauron Wytwarzanie SA.

Referat z firmy TesTex Inc

21.08.2019
Time: 9:08

Doświadczenia z wykorzystywaniem zautomatyzowanego wyposażenia diagnostycznego do badań kotłów odzysknicowych to tytuł referatu zgłoszony przez Franka Neil z firmy TesTex Inc.

 

Nowy referat

26.07.2019
Time: 10:07

„Analiza dyspozycyjności i awaryjności bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów dla potrzeb planowania gospodarki remontowej” – to tytuł referatu, który wygłosi Pan Andrzej Oziemski z  Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

Spotkanie Rady Programowej XXI Sympozjum

16.07.2019
Time: 13:07

W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Pro Novum odbyło się kolejne Spotkanie Rady Programowej XXI Sympozjum. W spotkaniu, poza Pro Novum, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, TAURON Wytwarzanie SA oraz PKN Orlen SA. 

TGPE Patronem Honorowym

04.07.2019
Time: 15:07

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie objęło Patronatem Honorowym XXI Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, swoje uczestnictwo w Komitecie Honorowym potwierdził Dyrektor – Pan Waldemar Szulc, a w Radzie Programowej Dyrektor  Pan Paweł Woszczyk.

Enea Elektrownia Połaniec SA Partnerem merytorycznym

26.06.2019
Time: 10:06

Miło nam poinformować, że Enea Elektrownia Połaniec SA dołączyła do grona  partnerów merytorycznych XXI Sympozjum.