XXII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
Katowice, 8-9.10.2020 r.

Aktualności

Referat Urzędu Dozoru Technicznego

26.08.2019
godzina: 10:08

Pan Maciej Balcerzak z Urzędu Dozoru Technicznego Oddział terenowy w Łodzi wygłosi referat pt.: Bezpieczeństwo eksploatacji rurociągów parowych i technologicznych – Wytyczne UDT nr 2/UC/2019/1”.

Referat TAURON Wytwarzanie SA

21.08.2019
godzina: 16:08

„Wykorzystanie metod predykcyjnych w utrzymaniu majątku produkcyjnego na przykładzie urządzeń krytycznych w Tauron Wytwarzanie SA” – to tytuł referatu, który wygłoszą Piotr Jachymek i Michał Piecha z Tauron Wytwarzanie SA.

Referat z firmy TesTex Inc

21.08.2019
godzina: 9:08

Doświadczenia z wykorzystywaniem zautomatyzowanego wyposażenia diagnostycznego do badań kotłów odzysknicowych to tytuł referatu zgłoszony przez Franka Neil z firmy TesTex Inc.

 

Nowy referat

26.07.2019
godzina: 10:07

„Analiza dyspozycyjności i awaryjności bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów dla potrzeb planowania gospodarki remontowej” – to tytuł referatu, który wygłosi Pan Andrzej Oziemski z  Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

Spotkanie Rady Programowej XXI Sympozjum

16.07.2019
godzina: 13:07

W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Pro Novum odbyło się kolejne Spotkanie Rady Programowej XXI Sympozjum. W spotkaniu, poza Pro Novum, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, TAURON Wytwarzanie SA oraz PKN Orlen SA. 

TGPE Patronem Honorowym

04.07.2019
godzina: 15:07

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie objęło Patronatem Honorowym XXI Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, swoje uczestnictwo w Komitecie Honorowym potwierdził Dyrektor – Pan Waldemar Szulc, a w Radzie Programowej Dyrektor  Pan Paweł Woszczyk.

Enea Elektrownia Połaniec SA Partnerem merytorycznym

26.06.2019
godzina: 10:06

Miło nam poinformować, że Enea Elektrownia Połaniec SA dołączyła do grona  partnerów merytorycznych XXI Sympozjum.

Znamy datę rozpoczęcia prac Rady Programowej

03.06.2019
godzina: 9:06

Prace Rady Programowej rozpoczną się 5 czerwca br. spotkaniem Organizatorów Sympozjum z Przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego – Patronem  Honorowym XXI Sympozjum.

Kolejne spotkanie Rady Programowej z Partnerami wpierającymi merytorycznie i prestiżowo XXI Sympozjum zostało zaplanowane na 26 czerwca br.

TAURON Wytwarzanie S.A. partnerem merytorycznym

31.05.2019
godzina: 11:05

Z przyjemnością informujemy, że TAURON Wytwarzanie S.A. został partnerem merytorycznym XXI Sympozjum. 

Lista referatów

22.05.2019
godzina: 9:05

Pierwsze referaty przyjęte przez Radę Programową XXI Sympozjum zostały opublikowane w zakładce REFERATY. 

Energetyka, CIRE.pl i Nowa Energia Patronami medialnymi

10.05.2019
godzina: 9:05

Miło nam poinformować , że czasopisma Energetyka, Nowa Energia i Dozór Techniczny oraz portal Cire.pl objęły patronem medialnym XXI Sympozjum.

UDT Patronem Honorowym

29.04.2019
godzina: 12:04

Z przyjemnością informujemy, że Urząd Dozoru Technicznego objął Patronatem Honorowym XXI Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych.