XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

O transformacji energetyki podczas Kongresu vgbe w Berlinie (21-22.09.2023). 

27.09.2023
godzina: 11:09

W końcu września w Berlinie odbył się kolejny kongres vgbe energy.  Ze strony Pro Novum  w Kongresie uczestniczyli Ewa Trzeszczyńśka, Jerzy Trzeszczyński oraz Marcin Hatłas. Podsumowanie  i wnioski z  tego wydarzenia podczas Sympozjum przedstawi Ewa Trzeszczyńska w swojej prezentacji pt. O transformacji energetyki podczas Kongresu vgbe w Berlinie (21-22.09.2023).