XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Edycje

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
XXV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (II) - Bystra, Hotel Magnus Resort, 4-6 października 2023 r.

Tematyka Sympozjum:

 • Eksploatacja elektrowni konwencjonalnych w okresie transformacji polskiej energetyki
 • Utrzymanie stanu technicznego długo eksploatowanych bloków węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki
 • Przedłużanie eksploatacji, zwłaszcza bloków klasy 200 MW
 • Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
 • Remonty i modernizacje w okresie transformacji polskiej energetyki
 • Serwis LTSA wspierający bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w okresie ich przedłużonej eksploatacji
 • Zaawansowana diagnostyka z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz sztucznej inteligencji
 • Innowacyjne metody badań diagnostycznych

Spis prezentowanych referatów dostępny tutaj.

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

II/XXIV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (I) - Ustroń, Hotel Diament, 6-7 października 2022 r.

Tematyka Sympozjum:

 • Eksploatacja elektrowni konwencjonalnych w okresie transformacji polskiej energetyki
 • Utrzymanie stanu technicznego długo eksploatowanych bloków węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki
 • Przedłużanie eksploatacji, zwłaszcza bloków klasy 200 MW
 • Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
 • Remonty i modernizacje w okresie transformacji polskiej energetyki
 • Serwis LTSA wspierający bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w okresie ich przedłużonej eksploatacji
 • Zaawansowana diagnostyka z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz sztucznej inteligencji
 • Innowacyjne metody badań diagnostycznych

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

 

I/XXIII Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wobec aktualnych wyzwań energetyki

Tematyka Sympozjum:

 • Eksploatacja elektrowni konwencjonalnych w warunkach transformacji sektora elektroenergetycznego

 • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych

 • Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji

 • Diagnostyka źródłem wiedzy i kompetencji na nowych blokach i instalacjach energetycznych

 • Zdalna diagnostyka – ciągle niewykorzystane możliwości

 • Zaawansowana analityka, modelowanie i Sztuczna Inteligencja w diagnostyce

 • Aktualne problemy diagnostyczno-remontowe w energetyce

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XXII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji

Tematyka Sympozjum:

 • Diagnostyka wspierająca bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych
 • Diagnostyka wspierająca przedłużanie pracy długo eksploatowanych urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność w ostatniej fazie resursu urządzeń
 • Technologie zwiększające bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń
 • Modernizacje poprawiające elastyczność urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce i eksploatacji urządzeń
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XXI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych - Katowice, Hotel Courtyard® by Marriott® Katowice City Center, 3-4.10.2019 r.

Tematyka sympozjum:

 • Technologie zwiększające bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń
 • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność w ostatniej fazie resursu urządzeń
 • Modernizacje poprawiające elastyczność urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Diagnostyka wspierająca przedłużanie pracy długo eksploatownych urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Diagnostyka wspierająca dyspozycyjność bloków długo eksploatowanych w trybie regulacyjnym
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce i eksploatacji urządzeń
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy - Katowice, Hotel Courtyard® by Marriott® Katowice City Center, 3-5.10.2018 r.

Tematyka sympozjum:

 • Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych
 • Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków energetycznych
 • Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją
 • Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków 100 MW - 360 MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XIX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka wspierająca przedłużanie eksploatacji i elastyczną pracę elektrowni - Katowice, Hotel Angelo, 5-6.10.2017 r.

Tematyka sympozjum:

 • Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych
 • Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków energetycznych
 • Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją
 • Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków 100 MW - 360 MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni - Katowice, Hotel Qubus, 06-07.10.2016 r.

Tematyka sympozjum:

 • Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych
 • Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków energetycznych
 • Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją
 • Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków 100 MW - 360 MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

 

XVII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka jako źródło wiedzy wspierające zarządzanie majątkiem - Katowice, Hotel Qubus, 08-09.10.2015 r.

Tematyka sympozjum:

 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego wg strategii CBM, RCM, RBM
 • Przedłużanie eksploatacji bloków 200MW i 360MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w zdalnym trybie
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji:

 1. Relacja w Energetyce
 2. Relacja w Energetyce cieplnej i zawodowej
 3. Relacja na wortalu Nowa Energia 
 4. Relacja w Wewnętrznym Magazaynie Informacyjnym Pracowników Grupy TAURON Wytwarzanie S.A. - NASZE FORUM
XVI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Utrzymanie stanu technicznego nowych i zmodernizowanych bloków energetycznych - Katowice, Hotel Angelo, 01-03.10.2014 r.

Tematyka sympozjum:

 • Planowanie remontów
 • Kreowanie kompetencji w zakresie diagnostyki i remontów niezależnych od dostawców urządzeń
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego na podstawie analizy ryzyka
 • Długoterminowe serwisy fabryczne dostawców urządzeńInnowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji:

 1. Relacja w Energetyce
 2. Relacja w Energetyce cieplnej i zawodowej
 3. Relacja na wortalu Nowa Energia
XV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka i zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych kotłów parowych - Ustroń, Hotel "Belweder", 02 - 04.10.2013.

Tematyka sympozjum:

 • Badania i ocena stanu technicznego rur powierzchni ogrzewalnych kotłów
 • Zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym powierzchni ogrzewalnych kotłów
 • Zmiana warunków spalania w kotłach związana z ich proekologiczną modernizacją
 • Wpływ modernizacji kotłów na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych
 • Analiza ryzyka jako wsparcie diagnostyki powierzchni ogrzewalnych kotłów
 • Planowanie remontów powierzchni ogrzewalnych kotłów
 • Przedłużanie eksploatacji i retrofity długoeksploatowanych bloków
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych

 

Relacja w Przeglądzie Energetycznym i Energetyce
Relacja w Energetyce Cieplnej i Zawodowej

XIV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka wspierająca modernizacje i planowanie remontów - Ustroń, Hotel "Belweder", 03 - 05.10.2012.

Tematyka sympozjum:

 • Diagnostyka, jako podstawa wiedzy o stanie technicznym urządzeń
 • Zarządzanie informacją i wiedzą z diagnostyki
 • Badania towarzyszące remontom, a diagnostyka wspierająca ich planowanie
 • Modernizacje urządzeń na podstawie wiedzy z diagnostyki
 • Serwisy diagnostyczne i remontowe
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego
 • Prognozowanie trwałości długo eksploatowanych urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji opublikowanej w Energetyce
Zapraszamy do lektury relacji opublikowanej w Energetyce Cieplnej i Zawodowej

XIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Zarządzanie majątkiem produkcyjnym grupy elektrowni - Katowice, Hotel "Angelo", 06 - 07.10.2011.

Tematyka sympozjum:

 • Organizacja zarządzania majątkiem produkcyjnym
 • Zarządzanie diagnostyką i remontami poprzez Centrum Usług Wspólnych
 • Diagnostyka jako podstawa wiedzy o stanie technicznym urządzeń
 • Zarządzanie informacją i wiedzą
 • Stan techniczny urządzeń jako ważna część wiedzy korporacyjnej
 • Systemy zarządzania wiedzą jako wsparcie przedłużania czasu pracy urządzeń
 • Informatyczne wsparcie systemów diagnostycznych i zarządzania wiedzą

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Modernizacje urządzeń energetycznych w celu przedłużenia ich eksploatacji powyżej 300.000 godzin - Wisła, Hotel STOK, 28 - 30.09.2010.

Tematyka sympozjum:

 • Dopuszczalny resurs pracy urządzeń energetycznych oraz ich elementów
 • Kwalifikowanie elementów urządzeń energetycznych do pracy na okres do 350.000 godzin
 • Nadzór diagnostyczny długo eksploatowanych urządzeń
 • Ograniczenia ekologiczne, ekonomiczne i prawne związane z wydłużaniem czasu pracy urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

XI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Warunki eksploatacji urządzeń energetycznych powyżej 300.000 godzin - Wisła, Hotel "STOK", 30.09 – 2.10.2009.

Tematyka sympozjum:

 • Wydłużanie czasu pracy urządzeń ponad 300 000 godz. - możliwości i ograniczenia
 • Materiałowe i konstrukcyjne ograniczenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Warunki eksploatacji urządzeń powyżej 300 000 godzin
 • Modernizacje i specjalne technologie remontowe dla wydłużania czasu pracy
 • Badania, ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości urządzeń długoeksploatowanych
 • Ograniczenia ekologiczne, ekonomiczne i prawne związane z wydłużaniem czasu pracy urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

X Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Wydłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych – szanse i ograniczenia - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 01 - 03.10.2008.

Tematyka sympozjum:

 • Oczekiwania produkcyjne w stosunku do urządzeń w krajowym systemie elektroenergetycznym
 • Materiałowe i konstrukcyjne ograniczenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Wymagania eksploatacyjne dla urządzeń długo eksploatowanych
 • Wymagania remontowe dla urządzeń eksploatowanych ponad 250.000 godzin
 • Badania, ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości urządzeń długo eksploatowanych
 • Ograniczenia ekologiczne, ekonomiczne i prawne wydłużania czasu pracy urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

IX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka, jako element systemu utrzymania stanu technicznego urządzeń - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 03 - 05.10.2007

Tematyka sympozjum:

 • Systemowe podejście do diagnostyki
 • Organizacja diagnostyki
 • Standardy i metody badań diagnostycznych
 • Dobór metod diagnostycznych
 • Prognozowanie trwałości elementów i urządzeń
 • Warunki osiągania największych korzyści z diagnostyki
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń
 • Metody i kryteria oceny przydatności elementów urządzeń cieplno — mechanicznych do dalszej eksploatacji

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

VIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Jak długo mogą jeszcze pracować stare urządzenia cieplno - mechaniczne? - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 04-06.10.2006.

Tematyka sympozjum:

 • Techniczne i pozatechniczne czynniki ograniczające czas pracy urządzeń cieplno — mechanicznych
 • Metody i kryteria oceny przydatności elementów urządzeń cieplno — mechanicznych do dalszej eksploatacji
 • Wpływ warunków eksploatacji na trwałość długo eksploatowanych urządzeń cieplno — mechanicznych
 • Technologie remontowe i strategie technicznego utrzymania urządzeń, jako czynniki warunkujące długotrwałą ich eksploatację
 • Sposoby wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno — mechanicznych poprzez ich modernizacje

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

VII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Nowe problemy diagnostyczne na starych blokach energetycznych - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 05 - 07.10.2005.

Tematyka sympozjum:

 • Problemy diagnostyczne długo eksploatowanych urządzeń cieplno- mechanicznych
 • Metody badań oceny stanu technicznego
 • Dobre praktyki badawcze w diagnostyce rola diagnostyki w badaniach i ocenie niezawodności oraz ryzyka awarii
 • Monitorowanie stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

VI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Aktualne problemy eksploatacyjne i remontowe elektrociepłowni - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 06 - 08.10.2004.

Tematyka sympozjum:

 • Stan techniczny urządzeń cieplno-mechanicznych elektrociepłowni
 • Monitorowanie żywotności urządzeń
 • Wydłużanie czasu pracy urządzeń
 • Modernizacja urządzeń elektrociepłowni
 • Optymalizacja nakładów remontowych
 • Problematyka chemiczna układów wodno-parowych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

V Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Żywotność układów przepływowych turbin - Wisła, Hotel "STOK", 01 - 03.10.2003.

Tematyka sympozjum:

 • Stan techniczny elementów układów przepływowych turbin parowych po długotrwałej eksploatacji
 • Diagnostyka części przepływowych turbin parowych
 • Prognozowanie żywotności elementów układu przepływowego
 • Modernizacja i wydłużanie żywotności części przepływowych turbin
 • Efekty modernizacji turbin TK120, 13K215 i 18K360

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

IV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Modernizacje wysokoprężnych rurociągów parowych - Wisła, Hotel "STOK", 2 - 4.10.2002

Tematyka sympozjum:

 • Badania i ocena stanu technicznego wysokoprężnych rurociągów parowych
 • Dopuszczalny czas pracy rurociągów parowych
 • Wydłużanie żywotności rurociągów parowych łączących kocioł z turbiną

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

III Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Remonty - Wisła, Hotel "STOK", 27 - 28.09.2001.

Tematyka sympozjum:

 • Remonty bloków energetycznych, jako element strategii ich eksploatacji
 • Koszty remontów oraz możliwości ich redukcji
 • Techniczne przesłanki ustalania cykli remontowych i ich zakresów
 • Możliwości wydłużania okresów międzyremontowych w świetle obowiązujących przepisów dotyczących rewizji części ciśnieniowych kotłów i rurociągów

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

II Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Skraplacze turbin parowych - Wisła, Hotel "STOK", 28 - 29.09.2000

Tematyka sympozjum:

 • Konstrukcja i eksploatacja skraplaczy ze szczególnym uwzględnieniem warunków wymiany ciepła i sprawności
 • Dobór materiału na rurki skraplacza
 • Czynniki decydujące o trwałości orurowania i den sitowych
 • Typowe uszkodzenia rurek skraplaczy
 • Diagnostyka i profilaktyka skraplaczy
 • Doświadczenia podczas eksploatacji skraplaczy na blokach zmodernizowanych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

I Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Modernizacja kotłów parowych - Wisła, Hotel "STOK", 30.09 - 01.10.1999.

Tematyka sympozjum:

 • Zmiany konstrukcji kotłów OP-650 i OP-380 oraz warunków ich pracy w związku z modernizacją proekologiczną i podwyższeniem mocy turbin
 • Korozja niskotlenowa powierzchni ogrzewalnych
 • Możliwości dalszej eksploatacji głównych rurociągów parowych na blokach zmodernizowanych
 • Zarządzanie ryzykiem (risk management), jako kryterium oceny stanu technicznego i prognozy eksploatacji bloków energetycznych
 • Monitorowanie warunków eksploatacji bloków energetycznych dla zapewnienia możliwości wydłużenia okresów międzyremontowych i międzyrewizyjnych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.