XXV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (II)
4-6.10.2023 r.

Edycje

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
II/XXIV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (I) - Ustroń, Hotel Diament, 6-7 października 2022 r.

Tematyka Sympozjum:

 • Eksploatacja elektrowni konwencjonalnych w okresie transformacji polskiej energetyki
 • Utrzymanie stanu technicznego długo eksploatowanych bloków węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki
 • Przedłużanie eksploatacji, zwłaszcza bloków klasy 200 MW
 • Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
 • Remonty i modernizacje w okresie transformacji polskiej energetyki
 • Serwis LTSA wspierający bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w okresie ich przedłużonej eksploatacji
 • Zaawansowana diagnostyka z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz sztucznej inteligencji
 • Innowacyjne metody badań diagnostycznych

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

 

I/XXIII Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wobec aktualnych wyzwań energetyki

Tematyka Sympozjum:

 • Eksploatacja elektrowni konwencjonalnych w warunkach transformacji sektora elektroenergetycznego

 • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych

 • Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji

 • Diagnostyka źródłem wiedzy i kompetencji na nowych blokach i instalacjach energetycznych

 • Zdalna diagnostyka – ciągle niewykorzystane możliwości

 • Zaawansowana analityka, modelowanie i Sztuczna Inteligencja w diagnostyce

 • Aktualne problemy diagnostyczno-remontowe w energetyce

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XXII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji

Tematyka Sympozjum:

 • Diagnostyka wspierająca bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych
 • Diagnostyka wspierająca przedłużanie pracy długo eksploatowanych urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność w ostatniej fazie resursu urządzeń
 • Technologie zwiększające bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń
 • Modernizacje poprawiające elastyczność urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce i eksploatacji urządzeń
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XXI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych - Katowice, Hotel Courtyard® by Marriott® Katowice City Center, 3-4.10.2019 r.

Tematyka sympozjum:

 • Technologie zwiększające bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń
 • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność w ostatniej fazie resursu urządzeń
 • Modernizacje poprawiające elastyczność urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Diagnostyka wspierająca przedłużanie pracy długo eksploatownych urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Diagnostyka wspierająca dyspozycyjność bloków długo eksploatowanych w trybie regulacyjnym
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce i eksploatacji urządzeń
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy - Katowice, Hotel Courtyard® by Marriott® Katowice City Center, 3-5.10.2018 r.

Tematyka sympozjum:

 • Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych
 • Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków energetycznych
 • Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją
 • Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków 100 MW - 360 MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XIX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka wspierająca przedłużanie eksploatacji i elastyczną pracę elektrowni - Katowice, Hotel Angelo, 5-6.10.2017 r.

Tematyka sympozjum:

 • Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych
 • Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków energetycznych
 • Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją
 • Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków 100 MW - 360 MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni - Katowice, Hotel Qubus, 06-07.10.2016 r.

Tematyka sympozjum:

 • Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych
 • Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków energetycznych
 • Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją
 • Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków 100 MW - 360 MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

 

XVII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka jako źródło wiedzy wspierające zarządzanie majątkiem - Katowice, Hotel Qubus, 08-09.10.2015 r.

Tematyka sympozjum:

 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego wg strategii CBM, RCM, RBM
 • Przedłużanie eksploatacji bloków 200MW i 360MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w zdalnym trybie
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji:

 1. Relacja w Energetyce
 2. Relacja w Energetyce cieplnej i zawodowej
 3. Relacja na wortalu Nowa Energia 
 4. Relacja w Wewnętrznym Magazaynie Informacyjnym Pracowników Grupy TAURON Wytwarzanie S.A. - NASZE FORUM
XVI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Utrzymanie stanu technicznego nowych i zmodernizowanych bloków energetycznych - Katowice, Hotel Angelo, 01-03.10.2014 r.

Tematyka sympozjum:

 • Planowanie remontów
 • Kreowanie kompetencji w zakresie diagnostyki i remontów niezależnych od dostawców urządzeń
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego na podstawie analizy ryzyka
 • Długoterminowe serwisy fabryczne dostawców urządzeńInnowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji:

 1. Relacja w Energetyce
 2. Relacja w Energetyce cieplnej i zawodowej
 3. Relacja na wortalu Nowa Energia
XV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka i zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych kotłów parowych - Ustroń, Hotel "Belweder", 02 - 04.10.2013.

Tematyka sympozjum:

 • Badania i ocena stanu technicznego rur powierzchni ogrzewalnych kotłów
 • Zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym powierzchni ogrzewalnych kotłów
 • Zmiana warunków spalania w kotłach związana z ich proekologiczną modernizacją
 • Wpływ modernizacji kotłów na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych
 • Analiza ryzyka jako wsparcie diagnostyki powierzchni ogrzewalnych kotłów
 • Planowanie remontów powierzchni ogrzewalnych kotłów
 • Przedłużanie eksploatacji i retrofity długoeksploatowanych bloków
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych

 

Relacja w Przeglądzie Energetycznym i Energetyce
Relacja w Energetyce Cieplnej i Zawodowej

XIV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka wspierająca modernizacje i planowanie remontów - Ustroń, Hotel "Belweder", 03 - 05.10.2012.

Tematyka sympozjum:

 • Diagnostyka, jako podstawa wiedzy o stanie technicznym urządzeń
 • Zarządzanie informacją i wiedzą z diagnostyki
 • Badania towarzyszące remontom, a diagnostyka wspierająca ich planowanie
 • Modernizacje urządzeń na podstawie wiedzy z diagnostyki
 • Serwisy diagnostyczne i remontowe
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego
 • Prognozowanie trwałości długo eksploatowanych urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji opublikowanej w Energetyce
Zapraszamy do lektury relacji opublikowanej w Energetyce Cieplnej i Zawodowej

XIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Zarządzanie majątkiem produkcyjnym grupy elektrowni - Katowice, Hotel "Angelo", 06 - 07.10.2011.

Tematyka sympozjum:

 • Organizacja zarządzania majątkiem produkcyjnym
 • Zarządzanie diagnostyką i remontami poprzez Centrum Usług Wspólnych
 • Diagnostyka jako podstawa wiedzy o stanie technicznym urządzeń
 • Zarządzanie informacją i wiedzą
 • Stan techniczny urządzeń jako ważna część wiedzy korporacyjnej
 • Systemy zarządzania wiedzą jako wsparcie przedłużania czasu pracy urządzeń
 • Informatyczne wsparcie systemów diagnostycznych i zarządzania wiedzą

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

XII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Modernizacje urządzeń energetycznych w celu przedłużenia ich eksploatacji powyżej 300.000 godzin - Wisła, Hotel STOK, 28 - 30.09.2010.

Tematyka sympozjum:

 • Dopuszczalny resurs pracy urządzeń energetycznych oraz ich elementów
 • Kwalifikowanie elementów urządzeń energetycznych do pracy na okres do 350.000 godzin
 • Nadzór diagnostyczny długo eksploatowanych urządzeń
 • Ograniczenia ekologiczne, ekonomiczne i prawne związane z wydłużaniem czasu pracy urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

XI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Warunki eksploatacji urządzeń energetycznych powyżej 300.000 godzin - Wisła, Hotel "STOK", 30.09 – 2.10.2009.

Tematyka sympozjum:

 • Wydłużanie czasu pracy urządzeń ponad 300 000 godz. - możliwości i ograniczenia
 • Materiałowe i konstrukcyjne ograniczenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Warunki eksploatacji urządzeń powyżej 300 000 godzin
 • Modernizacje i specjalne technologie remontowe dla wydłużania czasu pracy
 • Badania, ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości urządzeń długoeksploatowanych
 • Ograniczenia ekologiczne, ekonomiczne i prawne związane z wydłużaniem czasu pracy urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

X Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Wydłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych – szanse i ograniczenia - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 01 - 03.10.2008.

Tematyka sympozjum:

 • Oczekiwania produkcyjne w stosunku do urządzeń w krajowym systemie elektroenergetycznym
 • Materiałowe i konstrukcyjne ograniczenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
 • Wymagania eksploatacyjne dla urządzeń długo eksploatowanych
 • Wymagania remontowe dla urządzeń eksploatowanych ponad 250.000 godzin
 • Badania, ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości urządzeń długo eksploatowanych
 • Ograniczenia ekologiczne, ekonomiczne i prawne wydłużania czasu pracy urządzeń energetycznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

IX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka, jako element systemu utrzymania stanu technicznego urządzeń - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 03 - 05.10.2007

Tematyka sympozjum:

 • Systemowe podejście do diagnostyki
 • Organizacja diagnostyki
 • Standardy i metody badań diagnostycznych
 • Dobór metod diagnostycznych
 • Prognozowanie trwałości elementów i urządzeń
 • Warunki osiągania największych korzyści z diagnostyki
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń
 • Metody i kryteria oceny przydatności elementów urządzeń cieplno — mechanicznych do dalszej eksploatacji

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

VIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Jak długo mogą jeszcze pracować stare urządzenia cieplno - mechaniczne? - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 04-06.10.2006.

Tematyka sympozjum:

 • Techniczne i pozatechniczne czynniki ograniczające czas pracy urządzeń cieplno — mechanicznych
 • Metody i kryteria oceny przydatności elementów urządzeń cieplno — mechanicznych do dalszej eksploatacji
 • Wpływ warunków eksploatacji na trwałość długo eksploatowanych urządzeń cieplno — mechanicznych
 • Technologie remontowe i strategie technicznego utrzymania urządzeń, jako czynniki warunkujące długotrwałą ich eksploatację
 • Sposoby wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno — mechanicznych poprzez ich modernizacje

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

VII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Nowe problemy diagnostyczne na starych blokach energetycznych - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 05 - 07.10.2005.

Tematyka sympozjum:

 • Problemy diagnostyczne długo eksploatowanych urządzeń cieplno- mechanicznych
 • Metody badań oceny stanu technicznego
 • Dobre praktyki badawcze w diagnostyce rola diagnostyki w badaniach i ocenie niezawodności oraz ryzyka awarii
 • Monitorowanie stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

VI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Aktualne problemy eksploatacyjne i remontowe elektrociepłowni - Ustroń, Hotel "BELWEDER", 06 - 08.10.2004.

Tematyka sympozjum:

 • Stan techniczny urządzeń cieplno-mechanicznych elektrociepłowni
 • Monitorowanie żywotności urządzeń
 • Wydłużanie czasu pracy urządzeń
 • Modernizacja urządzeń elektrociepłowni
 • Optymalizacja nakładów remontowych
 • Problematyka chemiczna układów wodno-parowych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

V Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Żywotność układów przepływowych turbin - Wisła, Hotel "STOK", 01 - 03.10.2003.

Tematyka sympozjum:

 • Stan techniczny elementów układów przepływowych turbin parowych po długotrwałej eksploatacji
 • Diagnostyka części przepływowych turbin parowych
 • Prognozowanie żywotności elementów układu przepływowego
 • Modernizacja i wydłużanie żywotności części przepływowych turbin
 • Efekty modernizacji turbin TK120, 13K215 i 18K360

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

IV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Modernizacje wysokoprężnych rurociągów parowych - Wisła, Hotel "STOK", 2 - 4.10.2002

Tematyka sympozjum:

 • Badania i ocena stanu technicznego wysokoprężnych rurociągów parowych
 • Dopuszczalny czas pracy rurociągów parowych
 • Wydłużanie żywotności rurociągów parowych łączących kocioł z turbiną

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

III Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Remonty - Wisła, Hotel "STOK", 27 - 28.09.2001.

Tematyka sympozjum:

 • Remonty bloków energetycznych, jako element strategii ich eksploatacji
 • Koszty remontów oraz możliwości ich redukcji
 • Techniczne przesłanki ustalania cykli remontowych i ich zakresów
 • Możliwości wydłużania okresów międzyremontowych w świetle obowiązujących przepisów dotyczących rewizji części ciśnieniowych kotłów i rurociągów

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

II Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Skraplacze turbin parowych - Wisła, Hotel "STOK", 28 - 29.09.2000

Tematyka sympozjum:

 • Konstrukcja i eksploatacja skraplaczy ze szczególnym uwzględnieniem warunków wymiany ciepła i sprawności
 • Dobór materiału na rurki skraplacza
 • Czynniki decydujące o trwałości orurowania i den sitowych
 • Typowe uszkodzenia rurek skraplaczy
 • Diagnostyka i profilaktyka skraplaczy
 • Doświadczenia podczas eksploatacji skraplaczy na blokach zmodernizowanych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

I Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
Modernizacja kotłów parowych - Wisła, Hotel "STOK", 30.09 - 01.10.1999.

Tematyka sympozjum:

 • Zmiany konstrukcji kotłów OP-650 i OP-380 oraz warunków ich pracy w związku z modernizacją proekologiczną i podwyższeniem mocy turbin
 • Korozja niskotlenowa powierzchni ogrzewalnych
 • Możliwości dalszej eksploatacji głównych rurociągów parowych na blokach zmodernizowanych
 • Zarządzanie ryzykiem (risk management), jako kryterium oceny stanu technicznego i prognozy eksploatacji bloków energetycznych
 • Monitorowanie warunków eksploatacji bloków energetycznych dla zapewnienia możliwości wydłużenia okresów międzyremontowych i międzyrewizyjnych

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.