XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Referat Pro Novum

21.09.2023
godzina: 8:09

Badania towarzyszące ocenie bezpieczeństwa uszkodzonych elementów bez możliwości ich naprawy lub wymiany  to tytuł  kolejnego referatu Pro Novum, który wygłosi Krzysztof Brunné - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych.