XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Referat TGPE

21.09.2023
godzina: 7:09

Konieczne warunki do przedłużania eksploatacji bloków węglowych to tytuł referatu, który przedstawi Pan Dyrektor Waldemar Szulc Z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.