XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Referat z TesTex, Inc.

07.09.2023
godzina: 10:09

BFET Technique for Stress Corrosion Cracking (SCC) (Zastosowanie techniki BFET do wykrywania pęknięć wywołanych przez korozję naprężeniową) to tytuł referatu, który przedstawi podczas Sympozjum  Julie Batigne z firmy  TesTex, Inc.