XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Wspólny referat GE Power Sp. z.o.o. (Elbląg, Polska) i GE Power GmbH (Mannheim, Niemcy)

21.09.2023
godzina: 8:09

Steam turbines subject to flexible operation to tytuł referatu przygotowany wspólnie przez GE Power GmbH, Mannheim, Germany (Frank Biesinger, Huascar Lorini) i GE Power Sp. z.o.o., Elbląg, Poland (Mariusz Banaszkiewicz). POdczas Sympozjum referat przedstawi Pan Mariusz Banaszkiewicz.