XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Dozór Techniczny nowym Patronem Medialnym

03.04.2023
godzina: 14:04

Czasopismo Dozór Techniczny zostało kolejnym Patronem Medialnym XXV Sympozjum.