I/XXIII Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wobec aktualnych wyzwań energetyki
4-5.11.2021 r.

Partnerzy

Organizacja

Patronat honorowy

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy technologiczni

Partonat medialny