XXV Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (II)
4-6.10.2023 r.

Aktualności

Referaty Politechniki Częstochowskiej

11.09.2023
godzina: 10:09

Na Sympozjum zostaną wygłoszone dwa referaty przygotowane przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej.   BADANIA HYDRODYNAMIKI PRZEPŁYWU GAZ-MATERIAŁ SYPKI W KOTLE FLUIDALNYM TYPU CFB to tytuł referatu, który wygłosi Rafał Kobyłecki.  Natomiast Robert Zzarzycki wygłosi refeart pt. EROZJA W KOTŁACH Z CYRKULACYJNĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ – ANALIZA ZJAWISKA I PRAKTYCZNE MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA.

Na Sympozjum zostaną wygłoszone dwa referaty przygotowane przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej.   BADANIA HYDRODYNAMIKI PRZEPŁYWU GAZ-MATERIAŁ SYPKI W KOTLE FLUIDALNYM TYPU CFB to tytuł referatu, który wygłosi Rafał Kobyłecki.  Natomiast Robert Zzarzycki wygłosi refeart pt. EROZJA W KOTŁACH Z CYRKULACYJNĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ – ANALIZA ZJAWISKA I PRAKTYCZNE MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA.

Streszczenia wszystkich referatów zaakceptowanych przez Radę Programową do wygłoszenia podczas tegorocznego Sympozjum znajdują się tutaj.