XX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
Katowice, 3-5.10.2018 r.

Zgłoszenie online

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Osoba zgłaszająca

Referat

Warunki uczestnictwa

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres Sekretariatu XX Sympozjum do dnia 15 września 2018 r.

 

Po zarejestrowaniu karty zgłoszeniowej Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa, które będzie podstawą do dokonania opłaty.

 

Wysłanie karty zgłoszeniowej do Sekretariatu XX Sympozjum jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty należności {amount} brutto za udział osób wskazanych w zgłoszeniu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, na konto PKO BP S.A. I O/Katowice, nr konta: 96 1020 2313 0000 3102 0019 1726 z dopiskiem „XX Sympozjum” wraz z podaniem NIP firmy, ale nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem XX Sympozjum.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w przypadku opóźnienia w płatności Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania potwierdzenia zgłoszenia.

 

W przypadku odwołania uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Sympozjum wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi.

 

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Sympozjum nie jest podstawą do żądania zwrotu wniesionych opłat. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.

 

Regulamin udziału w Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowym dostępny tutaj.