XXII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
Katowice, 8-9.10.2020 r.

Aktualności

Podziękowania i informacja o materiałach konferencyjnych

07.10.2019
godzina: 14:10

W imieniu Organizatorów XXI Sympozjum: DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w wydarzeniu, a przede wszystkim za Państwa cenny głos w prowadzonych dyskusjach. Szczególne podziękowania przekazujemy Prelegentom, którzy podzielili się z Uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Już wkrótce zaprosimy do obejrzenia galerii zdjęciowej, natomiast informacje dotyczące dostępu do materiałów konferencyjnych zostaną wysłane na adresy email uczestników Sympozjum.