XXI Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych
Katowice, 3-4.10.2019 r.

Aktualności

Podziękowania i informacja o materiałach konferencyjnych

09.10.2018
godzina: 14:10

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom tegorocznego, XX Sympozjum za aktywny udział w wydarzeniu, a przede wszystkim Państwa cenny głos w prowadzonych dyskusjach.

Szczególne podziękowania przekazujemy Prelegentom, którzy podzielili się z Uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do pobrania materiałów konferencyjnych, które będą dostępne na stronie www.sympozjum.pronovuml/do-pobrania od 31.10.2018 r.

Dane do logowania znajdują się w programie Sympozjum.