XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Podziękowania i informacja o materiałach konferencyjnych

06.10.2023
godzina: 16:10

W imieniu Organizatorów XXV Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (II)  bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w wydarzeniu, a przede wszystkim za Państwa cenny głos w prowadzonych dyskusjach. Szczególne podziękowania przekazujemy Prelegentom, którzy podzielili się z Uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Już wkrótce zaprosimy do obejrzenia pełnej galerii zdjęciowej, natomiast informacje dotyczące dostępu do materiałów konferencyjnych zostaną wysłane na adresy email uczestników Sympozjum.