XXII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
Katowice, 8-9.10.2020 r.

Aktualności

Referat Urzędu Dozoru Technicznego

07.09.2020
godzina: 14:09

„Zasady  postępowania w przypadkach uszkodzeń elementów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu pracujących w warunkach pełzania i zmęczenia” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Pan Maciej Balcerzak z  Oddziału Terenowego  UDT w Łodzi.