XXI Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych
Katowice, 3-4.10.2019 r.

Referaty

 

Jerzy Majchrzak, Wojciech Olewniczak – PKN ORLEN SA

Remonty i diagnostyka wspierające bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń cieplno-mechanicznych elektrociepłowni

 

Jerzy Trzeszczyński, Pro Novum Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w końcowej fazie ich eksploatacji

 

Jerzy Trzeszczyński, Jerzy Dobosiewicz, Radosław Stanek, Pro Novum Sp. z o.o.

Bezpieczny blok klasy 200MW

 

Wojciech Merdalski, Sławomir Białek, Jerzy Trzeszczyński,  Pro Novum sp. z o.o.

Informatyczne środowisko testowe do cyfrowego modelowania procesów towarzyszących eksploatacji bloków energetycznych

 

Andrzej Oziemski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej

Analiza dyspozycyjności i awaryjności bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów dla potrzeb planowania gospodarki remontowej

 

Piotr Jachymek i Michał Piecha - Tauron Wytwarzanie SA 

Wykorzystanie metod predykcyjnych w utrzymaniu majątku produkcyjnego na przykładzie urządzeń krytycznych w Tauron Wytwarzanie SA

 

Maciej Balcerzak - Urząd Dozoru Technicznego Oddziału terenowego w Łodzi

Bezpieczeństwo eksploatacji rurociągów parowych i technologicznych – Wytyczne UDT nr 2/UC/2019/1

 

Grzegorz Pakuła - Grupa POWEN-WAFAPOMP SA.

Prewencyjna diagnostyka zespołów pompowych

 

Paweł Gawron -  Ecol Sp. z o.o. 

Nowoczesny reżim chemiczny czynnika obiegowego jako metoda na zwiększenie dyspozycyjności i bezpieczeństwa eksploatacji bloku energetycznego, pracującego w warunkach intensywnej regulacji

 

Radosław Sieczkowski  - SPETECH sp. z o.o. 

Przykład analizy pracy połączenia kołnierzowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych

 

Marek Ryński, Mariusz Damasiewicz - ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Przedsięwzięcia Elektrowni Połaniec w zakresie modernizacji, remontów diagnostyki mające na celu zapewnienie wysokiej dyspozycyjności i bezpieczeństwa eksploatacji bloków klasy 200MW

 

Per Arnold Dyrkoren - Breivoll Inspection Technologies AS

Innowacyjna technologia oceny stanu rurociągów dla polskiego rynku energetycznego

 

Michał Krzesiak  - 3Soft S.A.

Uczenie maszynowe w procesie inspekcji rdzeni w elektrowniach atomowych

 

Bolesław Augustyniak - NNT sp. z o.o.    

Nieniszczące metody pomiaru stanu naprężenia - potencjał zastosowania w przemyśle

 

Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski - Pro Novum Sp. z o.o.

Nadzór diagnostyczny nad warunkową eksploatacją uszkodzonych schładzaczy kotłów parowych do czasu ich wymiany lub naprawy.