XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Referaty

Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, Radosław. Stanek – Pro Novum sp. z o.o.

DIAGNOSTYKA WSPIERAJĄCA REGULACYJNĄ ORAZ ELASTYCZNĄ PRACĘ BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

W dającej się przewidzieć przyszłości elektrownie węglowe będą ważną częścią polskiego systemu elektroenergetycznego. Jego bezpieczeństwo zależeć będzie od dyspozycyjności bloków biorących udział w jego stabilizacji także w trybie rezerwy operacyjnej.  Czas pracy będzie w jeszcze mniejszym stopniu niż dotąd kryterium wyznaczania bezpiecznego horyzontu ich eksploatacji na podstawie badań. Retrospekcja w celu określenia zakresu badań powinna opierać się także na analizie historii i warunków pracy nie tylko w ostatnim okresie  międzyremontowym. Bieżący nadzór diagnostyczny powinien stać się ważną częścią diagnostyki, która powinna zostać zorganizowana w sposób systemowy  wykorzystując współczesne, sprawdzone technologie analityczne, cyfrowe i informatyczne jednocześnie  opierając się na wiedzy i doświadczeniu, które są rezultatem bogatej, także pod względem know-how, historii polskiej elektroenergetyki.

--------------------

Paweł Gawron, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek – Pro Novum sp. z o.o.

IDENTYFIKACJA MIEJSC NARAŻONYCH NA USZKODZENIA KOROZYJNE NA BLOKACH ENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W INTENSYWNEJ REGULACJI ORAZ MOŻLIWOŚCI IM ZAPOBIEGANIA

Problemy korozyjne nieodłącznie towarzyszą pracy bloków energetycznych niezależnie od trybu ich pracy. Rozpoznane i opanowane w stopniu wystarczającym zjawiska korozyjne na blokach pracujących w trybie normalnym, w przypadku bloków pracujących w trybie intensywnej regulacji i zwiększonej elastyczności, nabierają nowego wymiaru. Do typowych mechanizmów niszczenia dochodzą czynniki charakterystyczne dla elastycznego trybu pracy bloków, istotne z punktu widzenia intensyfikacji procesów niszczenia korozyjnego. Elastyczne warunki pracy urządzeń wytwórczych generują nowy zakres zjawisk o potencjale zjawisk korozyjnych. Systemowe podejście do przetwarzania informacji, w tym danych diagnostycznych, daje szanse na podjęcie adekwatnych do zagrożenia działań prewencyjnych i utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń.

--------------------

Jan Skórski– Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

DYSPOZYCYJNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ, JAKO PODSTAWA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI KOGENERACJI W AKTUALNYCH WARUNKACH RYNKOWYCH.
25 LAT DOŚWIADCZEŃ EKSPLOATACJI BGP POLENERGII ELEKTROCIEPŁOWNI NOWA SARZYNA Sp. z o.o.

Celem referatu jest zaprezentowanie funkcjonowania bloku gazowo parowego ENS z perspektywy 25 lat doświadczeń eksploatacyjnych, a w szczególności wyzwań i doświadczeń związanych z transformacją energetyczną jaka dokonała się na rynku energii w ostatnich 5 latach w związku z dynamicznym rozwojem źródeł OZE.

Prelegent zaprezentuje prace bloku gazowo parowego z pełnym lub częściowym obciążeniem w ciągu pierwszych dwóch dekad funkcjonowania elektrociepłowni, a następnie wyzwania i zadania jakie zostały wykonane w celu dostosowania bloku do pracy elastycznej obejmującej postoje w rezerwie, uruchomienia i pracę szczytową bloku gazowo parowego. Zostaną również przedstawione najważniejsze procedury i sposoby konserwacji postojowej bloku gazowo parowego oraz metody zabezpieczenia jednostek wytwórczych w czasie zimy przed zamarzaniem.

--------------------