XXI Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych
Katowice, 3-4.10.2019 r.

Referaty

 

Jerzy Majchrzak, Wojciech Olewniczak – PKN ORLEN SA

Remonty i diagnostyka wspierające bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń cieplno-mechanicznych elektrociepłowni

 

Jerzy Trzeszczyński, Pro Novum Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w końcowej fazie ich resursu

 

Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek, Pro Novum Sp. z o.o.

Bezpieczny blok klasy 200MW

 

Wojciech Murzynowski, Sławomir Białek, Jerzy Trzeszczyński,  Pro Novum sp. z o.o.

Informatyczne środowisko testowe do cyfrowego modelowania procesów cyrkulacji czynnika, spalania oraz ubytku trwałości elementów krytycznych bloków klasy 200MW