XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Rejestracja

04.05.2023
godzina: 15:05

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w tegorocznym Sympozjum. Na zgłoszenia czekamy do 22 września br.