XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Veolia Energia Poznań SA nowym Partnerem merytorycznym

26.06.2023
godzina: 11:06

Veolia Energia Poznań SA dołączyła do grona partnerów oficjalnie wspierających (merytorycznie i prestiżowo) XXV Sympozjum. 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Pan Jan Pic potwierdził swój udział w Komitecie Honorowym, a Dyrektor Zarządzania Majątkiem Pan Jerzy Raźny w Radzie Programowej XXV Sympozjum.