XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Wspólny referat ENEA Elektrownia Połaniec SA i Pro Novum sp. z o.o.

05.09.2023
godzina: 13:09

Podczas Sympozjum zostanie wygłoszony referat pt. Modernizacja bloków w Enea Elektrownia Połaniec SA pozwalająca na szybki i bezpieczny wzrost udziału OZE w polskim systemie elektroenergetycznym który powstał przy współpracy ENEA Elektrownia Połaniec SA (Jerzy Król, Mateusz Damasiewicz) oraz Pro Novum (Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek).