XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Aktualności

Wspólny referat Veolia Energia Poznań SA i Pro Novum

25.08.2023
godzina: 14:08

Korzyści wynikające z nadzoru diagnostycznego sprawowanego przy pomocy Systemu Prognoza PRO® na przykładzie duobloku BC-50 w Veolia Energia Poznań S.A. to tytuł referatu przygotowanego przez Jerzego Raźnego - Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem z Veoli Energia Poznań S.A. oraz  Radosława Stanka z Zespołu Zdalnej Diagnostyki i Modelowania Numerycznego Pro Novum sp. z o.o.