XXI Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych
Katowice, 3-4.10.2019 r.

Program

I dzień - 3.10.2019 r. czwartek  
od 8:00 Rejestracja uczestników
Poranna kawa na terenie wystawy 
9:00

Oficjalne otwarcie XXI Sympozjum
Prowadzenie:   Ewa Trzeszczyńska, Pro Novum sp. z o.o.

 

Jerzy Trzeszczyński, Pro Novum sp. z o.o., Prezes Zarządu

Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego

Franciszek Pchełka, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Marek Ryński,  Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Przedstawiciel PKN ORLEN SA

Kazimierz Szynol, TAURON Wytwarzanie S.A., Prezes Zarządu

9:30 – 10:30 

Sesja I                              
Prowadzenie: Ewa Trzeszczyńska, Pro Novum sp. z o.o.

9:30 – 10:00

Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.

BEZPIECZEŃSTWO I DYSPOZYCYJNOŚĆ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W KOŃCOWEJ FAZIE ICH EKSPLOATACJI

10:00 – 10:30

Jerzy Majchrzak, Wojciech Olewniczak - PKN ORLEN SA

REMONTY I DIAGNOSTYKA WSPIERAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I DYSPOZYCYJNOŚĆ URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROCIEPŁOWNI PKN ORLEN SA

10:30 – 11:00 

Przerwa kawowa na terenie wystawy
Spotkanie Komitetu Honorowego

11:00 – 13:00

Sesja II
Prowadzenie:  Andrzej Dziubany, TAURON Wytwarzanie S.A.

11:00 – 11:20

Marek Ryński, Mariusz Damasiewicz - ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

PRZEDSIĘWZIĘCIA ELEKTROWNI POŁANIEC W ZAKRESIE MODERNIZACJI, REMONTÓW I DIAGNOSTYKI MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ DYSPOZYCYJNOŚCI
I BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI BLOKÓW KLASY 200 MW

11:20 – 11:40 Wojciech Brunné - Pro Novum sp. z o.o.
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO BAZUJĄCEGO NA DŁUGO EKSPLOATOWANYCH BLOKACH ENERGETYCZNYCH
11:40 – 12:00

Piotr Jachymek, Michał Piecha - TAURON Wytwarzanie S.A.

WYKORZYSTANIE METOD PREDYKCYJNYCH W UTRZYMANIU MAJĄTKU PRODUKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE URZĄDZEŃ KRYTYCZNYCH W TAURON WYTWARZANIE SA
12:00 – 12:20

Andrzej Oziemski - Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki,

Paweł Woszczyk - Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

ANALIZA DYSPOZYCYJNOŚCI I AWARYJNOŚCI BLOKÓW ENERGETYCZNYCH ELEKTROWNI BEŁCHATÓW DLA POTRZEB PLANOWANIA GOSPODARKI REMONTOWEJ

12:20 – 12:40

Jerzy Trzeszczyński, Jerzy Dobosiewicz, Radosław Stanek - Pro Novum sp. z o.o.

BEZPIECZNY BLOK KLASY 200 MW
12:40 – 13:00 pytania/dyskusja
13:00 – 14:00

Lunch na terenie wystawy

14:00 – 16:00 Sesja III 
Prowadzenie: Rafał Kobyłecki, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
14:00 – 14:20

Maciej Balcerzak - Urząd Dozoru Technicznego, Oddział terenowy w Łodzi

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH – WYTYCZNE UDT NR 2/UC/2019/1

14:20 – 14:40

Paweł Gawron - ECOL sp. z o.o.

NOWOCZESNY REŻIM CHEMICZNY CZYNNIKA OBIEGOWEGO JAKO METODA NA ZWIĘKSZENIE DYSPOZYCYJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI BLOKU ENERGETYCZNEGO, PRACUJĄCEGO W WARUNKACH INTENSYWNEJ REGULACJI
14:40 – 15:00 Grzegorz Pakuła - Grupa POWEN-WAFAPOMP SA.
PREWENCYJNA DIAGNOSTYKA ZESPOŁÓW POMPOWYCH
15:00 – 15:20 Michał Krzesiak - 3Soft S.A.
UCZENIE MASZYNOWE W PROCESIE INSPEKCJI RDZENI W ELEKTROWNIACH ATOMOWYCH
15:20 – 15:40 Wojciech Murzynowski, Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
NADZÓR DIAGNOSTYCZNY NAD WARUNKOWĄ EKSPLOATACJĄ USZKODZONYCH SCHŁADZACZY KOTŁÓW PAROWYCH DO CZASU ICH WYMIANY LUB NAPRAWY
15:40 – 16:00 pytania/dyskusja
19:30 Uroczysta Kolacja. Przed kolacją od godziny 19:00 zapraszamy na aperitif na terenie wystawy
21:00 Spotkania towarzyszące

 

  II dzień - 4.10.2019 r. piątek  
od 8:30

Poranna kawa na terenie wystawy                

9:00 – 10:40   

Sesja  IV
Prowadzenie: Tomasz Gawroński, Pro Novum sp. z o.o.

9:00 – 9:20

Bolesław Augustyniak - NNT sp. z o.o.
NIENISZCZĄCA METODA POMIARU STANU NAPRĘŻENIA - POTENCJAŁ ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE

9:20 – 9:40 Frank Neil, Shawn Gowatski - TesTex Inc (USA)
DOŚWIADCZENIA Z WYKORZYSTYWANIEM ZAUTOMATYZOWANEGO WYPOSAŻENIA DIAGNOSTYCZNEGO DO BADAŃ KOTŁÓW ODZYSKNICOWYCH
9:40 – 10:00

Krzysztof Brunné - Pro Novum sp. z o.o.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA METODY PRĄDÓW WIROWYCH DO BADANIA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH i PETROCHEMICZNYCH

10:00 – 10:20 Per Arnold Dyrkoren - Breivoll Inspection Technologies AS
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA OCENY STANU RUROCIĄGÓW DLA POLSKIEGO RYNKU ENERGETYCZNEGO
10:20 – 10:40 pytania/dyskusja
10:40 – 11:10

Przerwa kawowa na terenie wystawy

11:10 – 12:30 Sesja V
Prowadzenie: Krzysztof Brunné - Pro Novum sp. z o.o.
11:10 – 11:30

Krzysztof Badyda - Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej
PERSPEKTYWY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE

11:30 – 11:50

Radosław Sieczkowski - SPETECH sp. z o.o.

PRZYKŁAD ANALIZY PRACY POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

11:50 – 12:10

Wojciech Merdalski, Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
Sławomir Białek - NetInfo sp. z o.o.
INFORMATYCZNE ŚRODOWISKO TESTOWE DO CYFROWEGO MODELOWANIA PROCESÓW TOWARZYSZĄCYCH EKSPLOATACJI BLOKÓW ENERGETYCZNYC

12:10  - 12:30 pytania/dyskusja
12:30 Podsumowanie i zakończenie XX Sympozjum 
12:45 Lunch 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.